U Casteddu di Caccamu

Veduta Castello Caccamo“Mpunenti cu li so’ turri di Caccamu lu Casteddu”

L’umbra sua manna supra un ciumi beddu
chi scurri ‘nta na valli profumata
tutta di viti e ciuri cultivata.

Iddu nni parra di passati tempi
di lotti, di cuntrasti, di fistini,
di genti bona e di omini empi
chi ‘nto Casteddu camparu mischini.

Nui lu guardamu cu granni ammirazioni
iddu chi vitti tanti generazioni
e n’auguramu ca sempri risplenna
di fama, di furtuna e di legenna

Anna Cordone