Caccamo nasciù accussì …

caccamo vista sul marePaisi a muntarozzu e strati stritti
fu chistu u cchiù anticu
na Chiesa a santa Barbira si vitti
Sant’Ursula,
Sant’Anna mmenzu i ficu.

Lu Fabbricaru supra na valata
cchi tardu vinni fora la Matrici
la bedda Chiesa ri l’Annunziata
su digni ra miraggia a ccu li fici.

Siccomi ri ddi tempi luci un c’era
l’assoliu usaru nte lampiuna
pi fare lustru ar’ogni cantunera
e putiri camminari fino all’una.

Pi l’acqua si virevanu li guai
nta li cannola ni curreva picca
pur’ aspittannu unni inchievi mai
c’aveva na buttigghia era ricca.

Pi fari na lavata i puvureddi
lu sciumi l’aspettava ogni simana
mittennu li strogghi nte carteddi
e puri pi lavarisi a suttana.

E dda virevi a fera ntasciumara
cu quarchi sciccareddu ccu zimmili
pi poi purtari a casa la quartara
di acqua china di quasi vinti chili.
Perciò capiti quali cuntintizza
prevaruni li beddi caccamisi
pi acqua sempri scarsa, una stizza
pi lluci quasi oscuru nto paisi.

Giovanni Anselmo